Liên Chiểu là quận phía Tây Bắc của Thành phố Đà Nẵng, có diện tích khoảng 75km2 và dân số khoảng 190.515 người (năm 2022) bao gồm 5 phường là Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc.

Với ưu thế về mật độ dân số còn khá ít so với các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà nên Liên Chiểu còn diện tích đất khá rộng lớn để dân cư ở về sau và tiềm năng phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao trong tương lai.